İtalyanca
Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla İtalyanca Öğrenin. İtalyanca, Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Öğrenilir. Türk ve İtalyan öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla İtalyanca öğrenebilirsiniz.

İtalyanca Kursu Dil Eğitim Sistemi ve Fiyatları

İtalyanca dil eğitimlerimiz alanında uzman en az 5 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip Türk ve İtalyan öğretmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir. Eğitimler dil öğretimi için gerekli tüm teknik donanımlara sahip sınıflarda verilmektedir. İtalyanca Kursu programlarımıza katılan öğrencilerimizin bireysel gelişimleri takip edilerek bu konuda geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde bireysel çalışmaları destekleyici ek materyaller sunulmaktadır.

italyanca kursu

İtalyanca Eğitim Programı Hakkında Bilgi

DDM sunduğu öğrenci merkezli yaklaşımı ve modern yöntemlerle işlenen İtalyanca dersleriyle (okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı-anlatım, sözlü anlatım ve konuşma) dört dil yetisinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Dünya Dilleri Merkezi şubelerinin detaylı kurs tarihlerini inceleyin ve size uygun olan şubenin ön bilgi formundan bize yazın sorularınızı cevaplayalım.

İtalyanca Düzeyi Kur Sınav Sertifikaları ve Uluslararası Sınavlar

Her kur sonunda İtalyanca kur bitirme sınavı yapılmaktadır. Bir sonraki kura devam için başarı notunun en az 60 olması gerekmektedir. Başarılı olan öğrencilere Dünya Dilleri Merkezi tarafından ulaşılan İtalyanca seviyesini belirtir “Sertifika” verilmektedir. Sertifikalarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır.

Katılmış olduğu seviyeyi tamamlayan öğrencilerimiz kur bitiminde İtalyan Kültür Merkezi ve Perugia Yabancılar Üniversitesi tarafından verilen CELI ile Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından verilen CILS sınavlarına ücret karşılığında girebilir CELI ve CILS Sertifikası elde edebilirler.

İtalyanca Kurs Programı Eğitim Seviyeleri

A1 / A2 / B1 / B2 seviyelerinde her dönem İtalyanca eğitim programları açılmaktadır. Talep edilmesi durumunda C1 ve C2 seviyelerinde de program açılmaktadır. İtalyanca eğitimlerimiz toplam 6 kurdan oluşmaktadır. 1 kur 2,5 ay olup 60 saat sürmektedir. Her bir ders süresi 50 dakikadır.

CELI ve CILS sınavına yönelik eğitimler İtalyan öğretmenlerimiz tarafından birebir özel ders şeklinde verilmektedir. Ders gün ve saatleri öğrencinin talebi üzerine haftalık olarak revize edilebilmektedir.

İtalyanca Eğitimi Kur Düzeyleri

Başlangıç Seviyesi A1

Benzer günlük ifadeleri anlayabilir ve sağlam yapıda ihtiyaçları karşılayacak basit ifadeler kullanabilir. Kendisini ve başkalarını takdim edebilir ve nerede oturduğu, bildiği kişiler ve sahip olduğu şeyler gibi kişisel detaylar konusunda sorular sorup cevaplayabilir. Karşıdaki şahıs yavaş ve açık konuşursa ve yardım etmeye hazırsa basit anlamda diğer insanlarla iletişim kurabilir.

Başlangıç Üzeri A2

Öğrenciler İtalyanca konuşma ve yazma konusunda kapasitelerini geliştirirler ve genel metinleri ve sade edebi metinleri okuyabilirler.

Örnek olarak, cümleleri ve kendisiyle çok ilgili alanlarda sıklıkla kullanılan ifadeleri anlayabilir. Örneğin, çok temel kişisel ve aile bilgileri, alış veriş, yerel coğrafya, istihdam gibi bildik ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi takası gerektiren rutin ve basit görevlerde iletişim kurabilir. Geçmişi hakkında, yakın çevresi ve acil ihtiyacı olan alanlardaki konularda basit terimlerle ifade edebilir.

Orta Seviye B1

İş, okul ve boş zamanları vb. yerlerde düzenli olarak karşılaştığı benzer hususlarla ilgili açık standart girdilerin ana fikrini anlayabilir. Dilin konuşulduğu bir yerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek çoğu durumla baş edebilir. Profesyonel ya da bildik alanlardaki konularda basit bağlantılı metinler kullanabilir.

Örnek olarak, tecrübelerini, olayları, hayalleri, umutları ve hedeflerini tanımlayabilir ve düşünceler ve planlar için kısa nedenler ve açıklamalar verebilir.

Orta Üzeri B2

Uzman olduğu alanda ki teknik tartışmalar dahil hem somut hem de özet konularda karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir. Her iki tarafı germeden ana dili olarak konuşanlarla normal iletişim kuran akıcı ve spontane derecede iletişim kurmak gayet mümkündür.

Örnek olarak, geniş yelpazedeki konularda açık, detaylı metinler oluşturabilir ve çeşitli opsiyonların avantajlarını ve dezavantajlarını vererek bir konuda görüş açısını açıklayabilir.

İleri Seviye C1

Geniş bir yelpazede iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamlarını fark edebilir. İfadelerini açıkça araştırmadan akıcı ve kendiliğinden olarak fikirlerini ifade edebilir. Sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için dili esnek ve etkin bir şekilde kullanabilir.

Örnek olarak, Karmaşık konularda net, iyi yapılandırılmış, detaylı metinler üretebilir, yapısal kalıpların, bağlaçların ve birleşik gereçlerin kontrollü kullanımını gösterebilir.

İleri Seviye C2

Esas itibariyle kolayca duyduğu ve okuduğu her şeyi anlayabilir. Farklı konuşulan yazılan kaynaklardan bilgiler özetleyebilir. Tutarlı bir sunum içerisinde tartışmaları ve düşünceleri yeniden yapılandırabilir.

Örnek olarak, kendisini kendiliğinden, son derece akıcı ve net ifade edebilir, en karmaşık durumlarda bile maksadın en ince ayrıntılarını ayırt edebilir.