PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi BUEPT Proficiency Sınavı Hazırlık Atlama Kursu

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavı (BUEPT)'e yönelik hazırlık atlama Proficiency eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca seviye belirleme sınavı uygulamaktayız. Yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının okuma, okuduğunu anlama, dinleme, duyduğunu anlama, yazma ve ifade yazabilme becerisi net bir şekilde belirlenir. 

proficiency kurslari

Bu test sonrasında katılımcının varolan İngilizce dilbilgisi, okuma, okuduğunu anlama, dinleme duyduğunu anlama, yazma, yazarak ifade edebilme ve anlamlı kompozisyon yazabilme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız. Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır. 

BUEPT hazırlık atlama sınavı Proficiency programlarımız konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi BUEPT Sınavının İçeriği: 

BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşmaktadır.

  • Duyduğunu Anlama (Dinleme)
  • Okuduğunu Anlama (Okuma)
  • Yazılı İfade (Yazma)

Duyduğunu Anlama Bölümü:

Duyduğunu Anlama  bölümünde, Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) şeklinde iki kısımdan oluşmaktadır.

Dinleme metinleri bir öğretim elemanı tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceler ve sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre verilir.

Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden evvel metin okunurken not alabilirler. Öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilmektedir. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere notlarından yararlanarak soruları cevaplamaları için 15 dakikalık süre tanınmaktadır.

Okuduğunu Anlama Bölümü:

Okuduğunu Anlama  bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşmaktadır.

Arayarak Okuma kısmında, öğrenciler önce soruyu okurlar. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulmalıdır. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekmektedir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. 

Sorular metindeki bilgi sırasına göredir ve sorulara kısa cevap vermek gerekmektedir. Kısa cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Ayrıca, cevabın uzun versiyonu düşünüldüğünde, yani bütün bir cümle şeklinde cevaplandığında nasıl bir dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü içinde olması gerekiyorsa kısa cevap, bu kıstas gözönünde bulundurularak oluşturulmalıdır.

İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma'da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süresi 40-50 dakikadır.

Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçmektedir. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilmektedir.

Yazma Bölümü:

Yazılı İfade  bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenmektedir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir.

Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup heriki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler.

Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınmaktadır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.