PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

TRACE Kursu

Özyeğin Üniversitesi TRACE İngilizce yeterlik sınavına yönelik hazırlık eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca dil becerisini ölçen seviye belirleme sınavı uygulamaktayız. Seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, reading, writing, ve listening yeterliği net bir şekilde belirlenir.

proficiency kurslari

Bu test sonrasında katılımcının var olan okuma, yazma ve dinleme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız. Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi TRACE hazırlık atlama sınavı kurslarımız konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından düzenlenmektedir.

Özyeğin Üniversitesi TRACE Sınavının İçeriği:

İngilizce düzey belirleme sınavında başarılı olan veya ileri düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanmış olurlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 notu almaları gerekir.

Sınav belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır.

Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme becerileri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat gereksinimlerini yansıtır. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dil bilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez.

Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek belirlenir.

Sınav Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin'de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1,B2,C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir.

Sınavın içeriğini genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

  • Bölüm: TRACE'e Hazırlık
  • Bölüm: Okuma
  • Bölüm: Dinleme
  • Bölüm: Yazma

1. Bölüm: TRACE'e Hazırlık

Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir.

Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.

2. Bölüm: Okuma

Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir, her okuma parçası en fazla 250 kelimedir.

İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir. Okuma parçası 500 kelime civarındadır.

Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur.

Dördüncü bölüm okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.

3. Bölüm: Dinleme

Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır.

Birinci kısım 14-15 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır.

İkinci kısım bir veya iki adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.

4. Bölüm: Yazma

Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 400-450 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine süresi dahilinde sahip olmak:

TOEFL PBT / En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan / 2 yıl süre

TOEFL IBT / En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan / 2 yıl süre

CPE / En az C / 3 yıl süre

CAE / En az C / 3 yıl süre

FCE / En az B / 3 yıl süre

Pearson PTE Academic / En az 62 puan ve her bölümden en az 59 puan / 2 yıl süre

YDS/e-YDS / En az 86 / 5 yıl süre

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.